cart7, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
החצב 4, אזור
03-5560359
דף הבית >> אפודים זוהרים >> מיוחדים
מיוחדים          
 
האפודים משמשים לשמירה על בטיחות סביבת עבודה. על המנהלים להקפיד שכל עובד משתמש באפוד גם בתנאי מזג האוויר השונים.
האפוד הוא אמצעי חשוב אשר בעזרתו מבחינים הנהגים טוב יותר בעובדים על הכביש.
במקרה של אירוע בשטח צוותים העוסקים בחילוץ לובשים אפודים זוהרים מיוחדים על מנת שיהיה קל יותר להבחין בהם.
אפודים מיוחדים מעבירים מסר כי יש לשים לב לבן אדם שלובש את האפוד. 
 
אפוד זוהר כתום מע''צ - UP

אפוד זוהר כתום מע''צ - UP

אפוד זוהר כתום דגם מד"א - UP

אפוד זוהר כתום דגם מד"א - UP

אפוד זוהר צהוב דגם מד"א - UP

אפוד זוהר צהוב דגם מד"א - UP

אפוד זוהר ירוק -UP

אפוד זוהר ירוק -UP

אפוד זוהר צהוב רשת

אפוד זוהר צהוב רשת

אפוד זוהר כחול - UP

אפוד זוהר כחול - UP

אפוד זוהר אדום - UP

אפוד זוהר אדום - UP