cart7, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
החצב 4, אזור
03-5560359

אפודים זוהרים

על פי חוק משרד התחבורה חובה להחזיק בתא הנהג של הרכב אפוד זוהר,
בכל מקרה של עצירת הרכב בדרך בינעירונית יחויב הנהג ללבוש את האפוד על מנת שיבחינו בו ביום ובלילה, בעת תיקון תקלה או קריאה לעזרה.

בעת הבדיקה השנתית (טסט) במכוני הרישוי בארץ יחויבו בוחני הרכב לבדוק את הימצאותו של אפוד זוהר ברכב, רכב ללא אפוד זוהר לא יעבור את מבחן הרישוי.

מכירה של אפודים זוהרים מכל הסוגים לצרכים השונים - אפודים זוהרים למכוני רישוי, אתרי בנייה ולקוחות פרטיים